Privacy Statement

Openluchttheater Lochem, gevestigd aan Onderlangs, 7241 JT Lochem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Openluchttheater Lochem respecteert de privacy van haar klanten en alle bezoekers van de website www.openluchttheaterlochem.nl. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Wet bescherming persoonsgegevens, en per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming, voorschrijft.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Betrokkenen zijn niet verplicht om persoonsgegevens te verstrekken, echter voor een goede dienstverlening is de verstrekking van bepaalde persoonsgegevens een noodzakelijke voorwaarde. Openluchttheater Lochem verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam (Indien verstrekt)
 • Adresgegevens (Indien verstrekt)
 • E-mailadres (Indien verstrekt)
 • IP-adres (Anoniem/onherleidbaar)
 • Locatiegegevens (Anoniem/onherleidbaar)
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website (Anoniem/onherleidbaar)
 • Internetbrowser en apparaat type (Anoniem/onherleidbaar)
 • Bankrekeningnummer (Indien verstrekt)

Bij de aanschaf van tickets voor een evenement kan de bezoeker (al dan niet door de betreffende (voor)verkooporganisatie) om persoonsgegevens, zoals naam, (e-mail)adres en telefoonnummer worden gevraagd, welke gegevens het Openluchttheater Lochem dan van de (voor)verkooporganisatie verkrijgt.

Openluchttheater Lochem of een mediapartner kan beeld- en/of geluidsopnamen (laten) maken tijdens een evenement. Deze opnamen kan het Openluchttheater Lochem gebruiken op de website of ter promotie van het evenement via Social Media-netwerken, zoals Facebook, Instagram, Twitter of YouTube.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Openluchttheater Lochem verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Openluchttheater Lochem analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Openluchttheater Lochem bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

 • (Categorie) persoonsgegevens > Onbeperkt > Uit commercieel belang 
 • Personalia > Onbeperkt > Uit commercieel belang 
 • Adres > Onbeperkt > Uit commercieel belang
Delen van persoonsgegevens met derden

Openluchttheater Lochem verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Openluchttheater Lochem blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Ticketverkoop en Vriendenlidmaatschap 

Om u goed van dienst te kunnen zijn werken wij samen met partijen die gespecialiseerd zijn op het gebied van online ticketverkoop en het automatisch incasseren van vriendenlidmaatschapsgelden. Dit zijn: Eventbrite: www.evenbrite.nl

Google Analytics, Sociale Netwerken en Cookies

Openluchttheater Lochem gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Openluchttheater Lochem gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ 

Surfgegevens die het Openluchttheater Lochem verzamelt kunnen worden opgeslagen en gebruikt om het bezoek aan en gebruik van de website statistisch te analyseren en te optimaliseren. Surfgegevens worden (voor zover mogelijk) geanonimiseerd. Alleen geanonimiseerde gegevens kunnen worden doorgegeven aan derden, zoals Google Analytics. Openluchttheater Lochem maakt gebruikt van Google Analytics om inzicht te krijgen in het gebruik van de website. Uitsluitend om gebruik te maken van deze dienst van Google, wordt deze informatie, inclusief IP-adres aan Google verstrekt. Via de website worden tevens cookies geplaatst van Google in het kader van de dienst Google Analytics. Openluchttheater Lochem heeft geen invloed op wat Google met de op deze manier verkregen informatie doet. Op de website van Openluchttheater Lochem staan buttons die gekoppeld zijn aan Sociale Netwerken, waaronder Facebook. Via deze buttons kunnen de betreffende Sociale Netwerken cookies plaatsen. Openluchttheater Lochem heeft geen invloed op het gebruik van cookies door deze partijen. De betreffende Sociale Netwerken zijn zelfstandig verantwoordelijk voor het gebruik en de verstrekking van gegevens die op deze manier worden verkregen. Voor dit gebruik zijn het privacy beleid en de algemene voorwaarden van de betreffende Sociale Netwerken van toepassing.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot de Secretaris van het Openluchttheater Lochem, info@openluchttheaterlochem.nl. Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen. 

Wijzigingen Privacy Statement

Openluchttheater Lochem behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. De bezoeker wordt geadviseerd om met regelmaat de actuele Privacy Statement te bestuderen ten aanzien van wijzigingen. Als die wijzigingen wezenlijk zijn, zal Openluchttheater Lochem de bezoeker hiervan duidelijk op de hoogte brengen via de website.

Contactgegevens

website: www.openluchttheaterlochem.nl
  e-mail adres: gebruik het contact formulier onderaan de pagina
Onderlangs
7241 JT Lochem 
Nederland